LỊCH TRÌNH TÀU THĂM VỊNH HẠ LONG

Từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

TÀU THĂM VỊNH HẠ LONG
TÀU THĂM VỊNH HẠ LONG
LỊCH TRÌNH TÀU THĂM VỊNH HẠ LONG

Từ cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu

TÀU THĂM VỊNH HẠ LONG
TÀU THĂM VỊNH HẠ LONG

TOUR THĂM VỊNH HẠ LONG

Giờ khởi hành 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 18h
 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Thuỷ phi cơ 12 chỗ

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long 25 phút

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  8:30 - 16:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  9:00 - 16:30

 • Giá
  Giá tour:

  1,950,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Cano 6, 10, 16, 24 chỗ

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Hòn Gai, Bãi Cháy và Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  6:30 - 23:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:00 - 23:30

 • Giá
  Giá tour:

  2,000,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Tàu gỗ 48 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long tuyến 1 và 2

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sunworld Bãi Cháy và Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 7:30 - 10:00 - 11:30 - 13:30

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 8:00 - 10:30 - 12:00 - 14:00

 • Giá
  Giá tour:

  460,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Tàu V-Dream 99 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long tuyến 1

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sun World Bãi Cháy

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:30

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  12:00 - 18:00

 • Giá
  Giá tour:

  1,150,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  V-Dream Cruise 99 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long tuyến 1

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sun World Bãi Cháy

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:30

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  8:00 - 12:00

 • Giá
  Giá tour:

  1,000,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Tàu 48 khách loại đẹp

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long tuyến 2

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  9:30

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  10:00 - 18:00

 • Giá
  Giá tour:

  1,000,000 vnđ/khách

TOUR THĂM VỊNH LAN HẠ

Tour thăm Vịnh Lan Hạ 4h, 6h, 8h và 10h
 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Catamaran Cruise 99 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Lan Hạ 4 Tiếng

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  06:30 - 06:45

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  07:00 - 11:00

 • Giá
  Giá tour:

  1,200,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Jade Sails Cruise 99 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Lan Hạ 8 Tiếng

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  9:30 - 9:45

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  10:00 - 18:00

 • Giá
  Giá tour:

  1,550,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Catamaran Cruise 99 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Lan Hạ 6 Tiếng

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:30 - 11:45

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  12:00 - 18:00

 • Giá
  Giá tour:

  1,450,000 vnđ/khách

THUÊ TÀU RIÊNG THĂM VỊNH HẠ LONG

Tuyến thăm Vịnh Hạ Long: 1, 2, 3, 4 và 5
 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Tàu 48 khách loại đẹp

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh tuyến 1, 2, 3 và 4

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sun World Bãi Cháy

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 18:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 18:30

 • Giá
  Giá thuê tàu:

  3,300,000 vnđ/chuyến

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Tàu 48 khách loại đẹp

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh tuyến 1, 2, 3 và 4

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 18:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 18:30

 • Giá
  Giá thuê tàu:

  3,300,000 vnđ/chuyến

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Tàu 48 khách loại đẹp

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh tuyến 1, 2, 3 và 4

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 18:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 18:30

 • Giá
  Giá thuê tàu:

  3,600,000 vnđ/chuyến

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền cá nhận 5 sao, 9 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Tour 2h, 4h, 6h, 8h và 2n1đ

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 18:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 18:30

 • Giá
  Giá thuê tàu:

  22,500,000 vnđ/chuyến

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền cá nhân 5 sao, 6 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Tour 2h, 4h, 6h, 8h và 2n1đ

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 18:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 18:30

 • Giá
  Giá thuê tàu:

  11,770,000 vnđ/chuyến

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền cá nhân 5 sao, 4 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Tour Vịnh Hạ Long 2h, 4h, 6h và 8h

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  7:00 - 18:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  7:30 - 18:30

 • Giá
  Giá thuê tàu:

  8,300,000 vnđ/chuyến

DU THUYỀN NGỦ ĐÊM VỊNH HẠ LONG

Lịch trình: 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm
 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền 6 sao, 55 phòng, 160 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:30 - 12:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  12:00 - 12:30

 • Giá
  Giá tour:

  4,600,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền 6 sao, 46 phòng, 120 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sun World Bãi Cháy

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:30 - 12:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  12:00 - 12:30

 • Giá
  Giá tour:

  3,700,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền 6 sao, 39 phòng, 118 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sun World Bãi Cháy

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:30 - 12:00

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  12:00 - 12:30

 • Giá
  Giá tour:

  4,800,000 vnđ/khách

DU THUYỀN NGỦ ĐÊM VỊNH LAN HẠ

Lịch trình: 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm
 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền 5 sao, 22 phòng, 80 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:00 - 11:30

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  11:30 - 12:00

 • Giá
  Giá tour:

  6,000,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền 6 sao, 35 phòng, 100 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Tuần Châu

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:00 - 11:30

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  11:30 - 12:00

 • Giá
  Giá tour:

  5,750,000 vnđ/khách

 • Loại tàu
  Loại tàu:

  Du thuyền 5 sao, 39 phòng, 120 khách

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thăm Vịnh Lan Hạ 2 ngày 1 đêm

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng Sun World Bãi Cháy

 • Giờ đón khách
  Giờ đón khách:

  11:00 – 11:45

 • Giờ xuất bến
  Giờ xuất bến:

  11:45 – 12:30

 • Giá
  Giá tour:

  3,800,000 vnđ/khách

KHÁCH SẠN HẠ LONG

Trải nghiệm đỉnh cao của sự sang trọng
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn:
 • Lịch trình
  Địa chỉ:

  Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long

 • Cảng xuất bến
  Mã đặt phòng:

  VINPEARLHL

 • Giá
  Giá:

  4,100,000 vnđ/phòng/đêm

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn:
 • Lịch trình
  Địa chỉ:

  Nam Mẫu, Thượng Yên Công, Uông Bí

 • Cảng xuất bến
  Mã đặt phòng:

  LEGACY

 • Giá
  Giá:

  3,400,000 vnđ/phòng/đêm

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn:
 • Lịch trình
  Địa chỉ:

  Số 47, Lô N8-1, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long

 • Cảng xuất bến
  Mã đặt phòng:

  SEASTARH

 • Giá
  Giá:

  2,200,000 vnđ/phòng/đêm

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn:
 • Lịch trình
  Địa chỉ:

  Số 20 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long

 • Cảng xuất bến
  Mã đặt phòng:

  MTGR4S

 • Giá
  Giá:

  1,050,000 vnđ/phòng/đêm

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn:
 • Lịch trình
  Địa chỉ:

  Khu 2, đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long

 • Cảng xuất bến
  Mã đặt phòng:

  CENTREII

 • Giá
  Giá:

  1,500,000 vnđ/phòng/đêm

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn:
 • Lịch trình
  Địa chỉ:

  Khu 2, đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long

 • Cảng xuất bến
  Mã đặt phòng:

  CENTRE

 • Giá
  Giá:

  1,600,000 vnđ/phòng/đêm

CÔNG VIÊN HẠ LONG

Giải trí đỉnh cao dâng trào hứng khởi
 • Lịch trình
  Mở cửa:

  7 ngày / tuần

 • Cảng xuất bến
  Điểm đến:

  Chùa Đồng Yên Tử

 • Giờ xuất bến
  Giờ hoạt động:

  6:00 - 19:00

 • Giá
  Giá:

  320,000 vnđ/người

 • Lịch trình
  Mở cửa:

  7 ngày / tuần

 • Cảng xuất bến
  Điểm đến:

  Công viên Rồng Hạ Long

 • Giờ xuất bến
  Giờ hoạt động:

  9:00 - 18:00

 • Giá
  Giá:

  300,000 vnđ/người

 • Lịch trình
  Mở cửa:

  7 ngày / tuần

 • Cảng xuất bến
  Điểm đến:

  Công viên Nước Hạ Long

 • Giờ xuất bến
  Giờ hoạt động:

  11:00 - 18:00

 • Giá
  Giá:

  400,000 vnđ/người

 • Lịch trình
  Mở cửa:

  7 ngày / tuần

 • Cảng xuất bến
  Điểm đến:

  Công viên Cáp Treo Hạ Long

 • Giờ xuất bến
  Giờ hoạt động:

  9:00 - 21:00

 • Giá
  Giá:

  360,000 vnđ/người

 • Lịch trình
  Mở cửa:

  7 ngày / tuần

 • Cảng xuất bến
  Điểm đến:

  Công viên King Kong Tuần Châu

 • Giờ xuất bến
  Giờ hoạt động:

  Từ 8:00 - 22:00

 • Giá
  Giá:

  100,000 vnđ/người

 • Lịch trình
  Mở cửa:

  7 ngày / tuần

 • Cảng xuất bến
  Điểm đến:

  Công viên Tuần Châu

 • Giờ xuất bến
  Giờ hoạt động:

  Từ 8:00 - 22:00

 • Giá
  Giá:

  280,000 vnđ/người

ĐIỂM ĐẾN

VỊNH HẠ LONG - VỊNH LAN HẠ

Điểm đến đời người không thể bỏ qua
 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thuộc Đảo Cát Bà

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng: Tuần Châu, Cái Bèo

 • Thời gian
  Thời gian:

  Trong ngày

 • Cách đi
  Cách đi:

  Thuê tàu hoặc Cano

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thuộc tuyến 3 Vịnh Hạ Long

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng: Tuần Châu, Sun World

 • Thời gian
  Thời gian:

  Trong ngày

 • Cách đi
  Cách đi:

  Thuê tàu riêng hoặc Cano

 • Lịch trình
  Lịch trình:

  Thuộc tuyến 4 Vịnh Bái Tử Long

 • Cảng xuất bến
  Cảng xuất bến:

  Cảng: Tuần Châu, Sun World

 • Thời gian
  Thời gian:

  Trong ngày

 • Cách đi
  Cách đi:

  Thuê tàu riêng hoặc Cano

Về đầu trang icon_back_to_top
0383 144 244